top of page
 • เป็นเครื่องสำรองไฟ ระบบ Line interactive with stabilizer

 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control)

 • มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)

 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Over load protection)

 • แสดงการทำงานด้วยไฟ LED (แสดงไฟฟ้าปกติ/การชาร์จแบตเเตอรี่/การสำรองไฟ)
  พร้อมสัญญาณเสียงร้องเตือน

 • ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555

 • ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001,OHSAS18001, RoHs

เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น SAVE ONE 1000VA 400W

฿1,990.00ราคา
  bottom of page